Kalendář akcí

říjen

26 - 30 Podzimní prázdniny pro děti od 10 do 15 let

listopad

10 Hra po Praze

prosinec

1 Sportovní den + karneval

leden

31 - 2úno Pololetní prázdniny pro děti od 9 do 15 let

Facebook


Aktuality

Finanční podpora dětského domova v Žichovci

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit s žádostí o finanční podporu dětského domova v Žichovci, který se stal jednou z mnoha obětí letošních záplav. Dětský domov leží na břehu řeky Blanice nedaleko Strunkovic nad Blanicí, nejbližším okresním městem jsou Prachatice. V domově žije kolem třiceti dětí ve věku od šesti do osmnácti let, o které pečuje osm vychovatelů. Rozvodněná řeka značně poničila nejen budovu domova, ale také celý areál, kde se nachází například hřiště, školní dílna či sklad potravin. V budově jsou zničeny veškeré přízemní prostory, které bohužel sloužily jako zázemí pro fungování domova. V současnosti tedy neexistuje kuchyň a její vybavení, prádelna a zničen byl rovněž sklad, kde měly děti veškeré své oblečení a řadu školních pomůcek. Katastrofální je také stav cesty, která je nejkratší spojnicí domova s okolním světem. Hrubý odhad škod byl vyčíslen částkou 1 milion korun.

Naše sdružení organizuje již čtvrtým rokem letní tábory a řadu dalších aktivit pro děti z tohoto dětského domova, a proto si Vás dovolujeme jejich jménem požádat o pomoc při znovuobnovení tohoto místa. Pokud jste ochotni přispět jakoukoliv částkou, poukažte ji prosím na účet občanského sdružení Campamento 99‘ číslo 130 108 001/2400 vedeného u eBanky v Praze a kontaktujte nás telefonicky pro domluvení účetních náležitostí. Veškeré takto získané finanční prostředky budou předány dětskému domovu buď přímo nebo budou využity na nákup potřebného inventáře či ošacení. Na finanční příspěvek bude uzavřena darovací smlouva a vystaven řádný daňový doklad. Dárce zároveň obdrží úplnou informaci o využití prostředků formou rámcového i komplexního vyúčtování veškeré finanční pomoci dětskému domovu včetně plnění pojišťovny.

V dokonalé úctě

Petr Hoffmann
předseda sdružení Campamento ‘99

Stáhněte si originál dopisu pro dárce (PDF, 200 kB)
Stáhněte si aktuální seznam škod (XLS, 20 kB).