Kalendář akcí


Facebook


Aktuality

Odjezd na tábor 2016

Sraz k odjezdu na tábor je v neděli 24.7. v 11:00 na autobusové točně u Smíchovského nádraží.

Sraz k odjezdu

Kontaktní osobou pro odjezd je Martin Liška (hlavní vedoucí), tel. č. 723 616 115.

S sebou nezapomeňte:

  • Průkazku pojištěnce
  • Posudek o zdravotní způsobilosti s razítkem od lékaře
    ke stažení: pdf (54 kB), doc (20 kB)
  • Nástupní list dítěte – čestné prohlášení podepsané rodiči nebo zákonným zástupcem dítěte
    ke stažení: pdf (110 kB), doc (15 kB)

Všichni účastníci starší 18 let musejí při nástupu na tábor odevzdat tento formulář:

  • Nástupní list vedoucího a pracovníka s razítkem od lékaře
    ke stažení: pdf (72 kB), doc (16 kB)

Přečtěte si prosím také tento seznam věcí na tábor a věnujte pozornost zejména druhému bodu (ale nejen jemu).

Návrat v sobotu 6.8. je předběžně naplánován na 12:00 na totéž místo. Místo a čas návratu dětí, které jedou pouze na první týden, budou ještě upřesněny.