Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


Kronika akcí

Hra po Praze 17.11.2001

V sobotu 17. listopadu se uskutečnila hra po Praze. Děti se sešly na Betlémském náměstí v 11:00 hodin dopoledne. To ještě netušily, že je čeká den plný dobrodružství. Podle instrukcí byla většina oblečena jako detektivové, což už mohlo mnohé napovídat. Najímání A skutečně, dobrodružství na sebe nedalo dlouho čekat. Za chvíli se objevil tajemný muž, který nabídl dětem zajímavé odměny za získání jistých informací. Děti nabídku přijaly. Byly utvořeny tříčlenné strategické týmy a děti se chystaly vydat se hledat odpovědi na záludné otázky, jako „Kdo to byl Čeněk Vosmík?“ nebo „Jaké jsou cílové stanice rychlíku Košičan?“. V tu chvíli však přiběhl cizí muž, který křičel, že muž, jež děti právě najal, je mafián. Než stačil nějak toto obvinění potvrdit, neznámý najímatel ho zastřelil. Poté se vytratil. U mrtvého muže nalezly děti zprávu o tom, že ve dvě hodiny odpoledne se ve Vojanových sadech na Malé Straně uskuteční jistá tajná schůzka. Rozhodly se tedy prozatím získávat informace po Praze s tím, že ve dvě hodiny budou snad o něco moudřejší.
Avšak získávání informací na různých místech Prahy se ukázalo náročnější. Na mnoha místech, kudy vedla jejich cesta, na ně číhali neznámí nepřátelé, kteří je zákeřně přepadali. Musely se tedy plížit, schovávat a v neposlední řadě také bojovat.
Schůzka mafiánů Ve dvě hodiny po poledni se odehrálo pravé drama. Když se děti doplížily do Vojanek, přistihly zde dva ukrutné mafiány na poradě. Odhalily, že muž, který je najal, patří také k mafiánům a že informace, které potřebuje od dětí, chce zneužít. Dají se totiž vyměnit u jistého mága v šest hodin večer za stroj času – velmi nebezpečnou věc. Co teď? Dohodly se, že stroj času získají pro sebe.
Nerovný boj Nyní však byly děti doslova mezi dvěma mlýnskými kameny. Hrozilo, že mafiáni je odhalí a budou chtít zneškodnit. Na druhé straně je pronásledovala tajná policie, která si myslela, že jsou ve spolčení s mafiány. Opravdu nelehký úkol. Odpoledne se tedy vrhly do získávání informací s novou vervou. Kolik nepřátel na ně číhalo, vám snad ani nebudu líčit. Byla to těžká bitva o život.
Večer se všichni sešly na Petříně. Teď – chvíle rozhodnutí. Rychle se dostat k mágovi, který má stroj času, dřív než je odhalí mafiáni.
Všichni byly po celém dni již řádně utahaní a promrzlí, ale cíl byl blízko! Už, už se zdálo, že se jim nic nemůže stát, když tu to přišlo! Mafiáni je odhalili a zaútočili na nebohé děti v plné síle!!
U mága Boj byl ukrutný! Když se už skoro zdálo, že děti nemají šanci zvítězit a že všechny padnou, zjevil se tajemný anděl, který dětem pomohl zahnat mafiány a zvítězit. Děti pak rychle běžely k mágovi. Získaly stroj času a podařilo se jim dokonce i ho zničit.
Cíl byl splněn. Příští generace jsou zachráněny od hrozné zkázy, kterou mafiáni plánovali. Pro tentokrát jsme zvítězili!!