Kalendář akcí


Facebook


Kronika akcí

Vánoční besídka 22.12. 2005

Na čtvrtek dne 22.12.2005 byla naší farností naplánovaná vánoční besídka. Aby byla veselejší o to, jací jsme vesměs všichni raubíři, tak byla svěřena její organizace právě nám. Začátek byl určen na 17. hodinu, ale protože tam byla před námi ještě jedna schůzka a ta už hrubě přetahovala, tak jsme se do prostoru dostali poněkud opožděně, díky čemuž naše příprava zasahovala z části i do besídky, ale protože jsou lidé nedochvilní, tak to vadilo pouze pár jedincům.
Celkový průběh akce se nijak extra nelišil od těch ostatních. Na začátek besídky se dostavilo jen pár lidí a tak už jsem pomalu zoufal, že si před otcem, který byl mimochodem na besídku také pozván, uřízneme pořádnou ostudu. Po úporném snažení se zabavit těch pár dětí, co ze začátku přišlo, se naštěstí začali trousit i další opozdilci a situace se obrátila. Koumák děti podrobil kvízu s 15 otázkami, se kterými byl velmi úspěšný a myslím, že to děti i bavilo, leč kvíz byl trochu dlouhý. Nicméně myslím, že se děti dozvěděly nové zajímavé věci. Dále se hrála hra, ve které bylo cílem postavit co nejrychleji živý betlém. Každý účastník měl svoji specifickou roli, ale vtip byl v tom, že nevěděl, co vlastně hraje. Chytře položenými otázkami se potom každý své role rychle dovtípil. Tato hra se hrála celkem dvakrát. Na závěr si děti připravily scénky a diváci měli za úkol poznat, jaký biblický úryvek děti hrají.
Veliká škoda byla, že jsme nakonec museli opustit toto místo s nádhernou předvánoční atmosférou velmi narychlo, protože, jak jsme později zjistili, měli tu další lidé ještě nějaké další sezení či besedu.
To je tak asi stručně vše, těším se, že vás na další předvánoční besídce všechny uvidím!!!

Řepa


Fotografie zde.