Kalendář akcí


Facebook


Kronika akcí

Duchovní víkend v Bozkově 14. - 16. 3. 2008

Bozkov 2008 Sraz byl na obvyklém místě pro cesty na severovýchod, tudíž na Černém Mostě. Protože se počítalo s Řepovou účastí, byl sraz nastaven na půl hodiny předem. Celkem se nás sešlo deset: tři vedoucí (Koumáci a Řepa) a sedm účastníků (Já, Vojta, Veronika Hoppová, Karolína, Kačka, Natálka a Verunka Němcová). Když konečně přijel autobus a my uložili zavazadla a nastoupili do docela pohodlného autobusu se znakem HC Bílí tygři Liberec, kterým jsme dojeli až do Semil, kde jsme přestoupili na mnohem nepohodlnější autobus směr Bozkov. Když jsme vystoupili v Bozkově na návsi a zorientovali se, došli jsme na faru, kde jsme spali už před dvěma roky. Po zabydlení se jsme se navečeřeli z vlastních zásob a šli spát.
Další den ráno jsme se probudili (co taky jinýho, válet se celej den v posteli by sice mohlo být příjemné, ale byla by to nuda a bylo by to nezdravé). Po snídani, sestávající se z chlebů a sýrů, jsme všichni kromě kuchaře Řepy šli na náročnou celodenní vycházku po okolí, neboť v jeskyních bylo ještě zavřeno. Na vycházce jsme si užili přelézání spadlých stromů, přecházení po vratkých mostech a jiných skopičin. Po návratu jsme snědli podle některých výtečný, podle jiných ne tak výtečný, oběd od Řepy a šli po mnohých únavou opodstatněných odkladech na mši. Po mši nás čekala večeře a povídání s panem farářem o lidových zvycích při jednotlivých postních nedělích.
V neděli jsme opět vstali (tentokrát proto, že jsme ten den měli odjezd) a po prohlédnutí si sbírky farních žab jsme šli na mši. Po květnonedělní mši s pašijemi a průvodem s ratolestmi jsme se vrátili na faru, kde jsme se naobědvali, sbalili věci a po snědení zbylých zásob šli na bus domů, který nás dovezl šťastné a spokojené opět na Černý Most.

David

Fotky zde