Kalendář akcí


Facebook


Kronika akcí

Farní svatoludmilská odpoledne 18. 9. 2011

18. září 2011 mělo Campamento nabitý program. Ve dvou farnostech, se kterými spolupracujeme (Roztoky a Modřany), se totiž konaly akce, u jejichž příležitosti nás páni faráři pozvali, abychom zajistili zábavný program pro děti. A protože takovou čest, že jsme byli přímo pozváni, by bylo neslušné odmítnout, málem jsme se museli rozdvojit. Nakonec ale vše (až na drobnou nepřízeň počasí) proběhlo úspěšně.

Vzhledem ke významnému svátku svaté Ludmily se celý program tentokrát nesl v duchu připomenutí nejstarších českých světců.

První událostí byly přímo svatoludmilské slavnosti na starobylém Levém Hradci v roztocké slavnosti. Po mši svaté na louce u kostelíka jsme připravili program s několika stanovišti a rozmanitými úkoly, který byl narušen pouze příchodem deště. Na fotky z Levého Hradce se můžete podívat zde.

Následovala pak v Modřanech oslava kulatých narozenin pana faráře. Zatímco se dospělí farníci společensky bavili a užívali si občerstvení, které připravili, pro děti byl přichystán opět program na farní zahradě. Na fotky z Modřan se můžete podívat zde.