Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


Kronika akcí

Lampionový průvod v Úholičkách 3. 11. 2012

Díky našim kamarádům z obce Úholičky bylo Campamento požádáno o převzetí organizace letošního ročníku tradičního lampionového průvodu z Podmoráně do Úholiček. Tématem byly české dějiny, a to od praotce Čecha až po tatíčka Masaryka. A jak se nám akce vydařila? Nechme promluvit přímo úholičské obecní noviny, kde se o průvodu také psalo.

Letošní listopad nabídl Úholičkám tradiční svatomartinský lampiónový průvod v trochu jiném hávu, než jsme byli zvyklí. Po mírném vyčerpání různých nápadů, jak ozvláštnit průvod různými hrami tak, aby to bavilo účastníky všech věkových kategorií, jsme předali celou organizaci skupině nadšených mladých lidí z občanského sdružení Campamento ’99, kteří se organizací akcí pro děti dlouhodobě úspěšně zabývají. Ti se rozhodli využít nedávného výročí vzniku samostatného Československa a připravili hru pro děti, která kromě zábavy přinesla i poučení.

Nejprve jsme se setkali s praotcem Čechem, který váhal, zda má zůstat ve zdejších končinách, nebo pokračovat v hledání země zaslíbené, mlékem a medem oplývající. Postupně jsme pak spolu s ním procházeli českými dějinami a setkávali se s významnými osobnostmi dávných epoch – svatým Cyrilem, svatou Ludmilou, Karlem IV., Rudolfem II., J. A. Komenským a Boženou Němcovou. Vyvrcholením bylo závěrečné divadlo v budově obecního úřadu, kde se všem podařilo za pomoci prvního československého prezidenta T. G. Masaryka přesvědčit praotce Čecha, že právě zde má zůstat. Nejdůležitějším argumentem nakonec byla výška našich hor, která je pro již poněkud znaveného praotce přeci jen příhodnější než Alpy, které by ho na další cestě čekaly. Není proto také divu, že pro rozhodující rozhlédnutí se po krajině nakonec vybral nevelký středočeský kopec Říp.

Členům sdružení Campamento patří náš dík stejně jako všem zúčastněným. Doufáme, že si to sobotní odpoledne všichni užili a třeba se i něco nového dozvěděli.

Pavel Soper

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.