titulní strana 
místo tábora 
knížecí družiny 
zpěvník 
fotogalerie 
návrat 
archiv zpráv 
odkazy 
pořadatel 
důležité termíny 
download 
kontakty 

na úvod 
přihlášky 
cena 
co vzít s sebou 
odjezd 
hra 
email 


Optimalizováno
pro MIE4.0.TOPlist

www.shop.cz
   

Černý kníže padl
Je dobojováno. Černý kníže se odporoučel před brány pekelné a přístup k pokladu byl otevřen. Hluboko v noci jej nejudatnější bojovníci Queenů ze Zámku vylovili z jezerních hlubin a nad ránem jej přinesli do vojenského ležení. Král bohatě odměnil všechny bojovníky a udělil výjimečný statut ochránců pokladu vítěznému rodu Queenů. Za chrabrost a věrnost byli také odměněni bojovníci z rodu Křižáků, jimž král udělil hojné statky a také právo várečné se závazkem dodávat své pivo na králův stůl. Bojovníci poté hojně slavili a po několika vypitých sudech vína se vydali zpět domů ke svým milenkám a ženám...
Věta dne: "Jestli Černý kníže ublíží králi, propíchnu ho vidličkou."


27. 7. Věrni zůstanou
Knížecí rody se za zpěvu bojových písní v podvečer vydaly do bojového území. Nastoupily tak nelítostný boj na život a na smrt, aby zničily armádu noci a z jejích rukou vyrvaly uloupené královské poklady. Černý kníže je mocný, ale král a jeho knížata mají doposud moc větší. Společnými silami jej snad porazí. Bůh jim žehnej!
Věta dne: "Pojedeme tam autem?


27. 7. Černý kníže ovládl duše několika bojovníků
Dnes o půlnoci napadl Černý kníže ležení královského vojska a křivou lstí zlákal několik nejlepších bojovníků do svých řad. "Vaši nejlepší bojovníci propadli temnotám, nesnažte se je najít, sic skončíte hůře než oni," vykřikoval z výšky svého trůnu. Král proto ihned v noci nechal projít své bojovníky noční cestou odvahy, na jejímž konci byla brána pravdy, skrze niž nemohl projít žádný zaprodanec cizím mocnostem. Poprvé se tak přímo střetla moc a síla krále našich zemí s černou magií knížete noci. Bylo tak sice odděleno zrno od plev a nad ránem se do tábora vraceli už jen ti věrní svému panovníkovi, ale rozhodující bitva byla zahájena.
Věta noci: "Já se bojim"


26. 7. Trénink skončil
Dnešním dnem vyvrcholily přípravy na válku, kterou se již dlouho svým rabováním a pleněním královského majetku snažil rozdmýchat Černý kníže.
Poslední den tréninku byl věnován zlepšení bojových technik na krátkou vzdálenost. V mnohakolovém turnaji se v uzavřené aréně před zraky vojáků všech rodů utkali vždy dva udatní bojovníci. Byly to opravdu líté boje, ve kterých lepší získal trofej pro svůj rod.
Věta dne: ”Jdi tam a zabij ho!”


24.7. Dobývání Rabí
Samotnému dobývání předcházela namáhává a dlouhá cesta z našeho ležení k opevněnému hradu. Abychom zmátli nepřítele, do podhradí jsme se za použití mnoha typů dopravních prostředků přesouvali v oddílech nestejné velikosti.
Na shromaždiště před místní krčmou dorazili všichni, takže jsme se zformovali a zaútočili na opevnění. V pozdních odpoledních hodinách byla obrana hradu prolomena, posádka se potupně vzdala a ani ta nejpevnější zeď nezůstala na svém místě.
Hrad jsme řádně vyplenili a vpodvečer se vrátili do tábora.
Věta dne: ”My chceme dovnitř!”


23.7. Honba za pokladem
Dopoledne bylo zaměřeno na procvičování paměti, kombinačních schopností a nakonec, poněkud neplánovaně, i sprintu. Krátce po snídani vyrazily všechny oddíly na předem určené místo, kde v ohraničeném území hledaly nápovědu pro rozluštění zašifrované zprávy. Ta obsahovala popis místa, kde byl ukryt poklad. Protože oddíly Katovců a Křižáků rozluštily zprávu téměř současně, rozhodl závěrečný běh, v němž velmi těsně zvítězil zástupce Katovců. Ti tak rozšířili své jmění o deset stříbrných dukátů.
Po obědě byl zahájen turnaj v přehazované, který musel být bohužel přerušen kvůli dešti. Pršet už nepřestalo, a tak zbytek odpoledne patřil společenským hrám v jídelně a pro nepřízeň počasí byl zrušen i oheň.
Zítra čeká táborníky výlet na hrad Rabí.


22. 7. Zbrojíme
Včerejší trénink boje muž proti muži beze zbraní byl dnes rozšířen o smrtící nástroje jako jsou dřevce, řemdichy a luky. Získání plánků na jejich výrobu a přípravě potřebného materiálu jsme věnovali dopoledne. Ve druhé části dne byly podle precizních nákresů zbraně vyhotoveny a jejich funkčnost a účinnost byla ověřena v podvečerním turnajovém klání.
Pro dobro mužstva i vůdců zmizely v nadcházející noci všechny útočné předměty v útrobách královské zbrojnice.
Věta večera: ”Odevzdej zbraň.” (skladníci)


21. 7. Hrrr na ně!!!
Čtvrtý den naší služby byl věnován tréninku bojových technik muže proti muži. V první části dne se jednotlivé rody seznamovaly s pravidly boje, aby pak v odpoledních hodinách vzájemně změřily své síly v nelítostné zteči . Při cestě na určené místo bitvy byli všichni mírně zaskočeni počasím, kterému jsme bohužel nedokázali poručit a které bitvu mírně zkomplikovalo. Například těžká jízda si stěžovala, že se jim boří koně do bitevního pole.
Věta dne:”UUUAAARRRGGGHHH!!!” (vojsko)


Splašení orlové nespí
Velmi nebezpečnou a útrapami posetou cestu zažili předchozí noci naši nejmenší bojovníci z rodu Splašených orlů. Sami, bez další pomoci, se na žádost králova vyslance vydali do divoké noci vyzvednout panovníkův meč. Na této pouti je provázely nejrůznější nadpřirozené bytosti dobrého i zlého přesvědčení. Jedni pomáhali nalézt správný směr močály a temnými hvozdy, druzí se snažili chrabrým bojovníkům znemožnit dokončení cesty.
Všechny útrapy a strasti byly úspěšně překonány, Splašení orlové získali králův meč a všichni dostali požehnání, které je ochraňovalo před zlými silami na zpáteční cestě do ležení.


Palte!
tobiáš hází šipku, splašení orlové v pozadí Třetí den v králových službách byl pro členy všech rodů dnem bojové přípravy na pomalu se blížící lítý boj s nepřáteli naší země. Cvičení se týkalo především střelby ve všech jejích možných formách. Dopolední výcvik zahrnoval střely na bránu, hody a vrhy na vzdálený cíl i do vymezeného prostoru, vrhání šipek a velmi populární střelbu z kuše.
Odpoledne jsme zlepšovali své střelecké umění ve hře zvané vybíjená.
Věta dne: “Jděte dál od toho terče!” (zbrojmistři)


Máme vlajky, erby a zlato
Den dvě. Celé dopoledne bylo ve znamení naší fantazie. Žongléři slova se ujali nelehkého úkolu a vymysleli pro své rody vznešená jména. Umělci, jejichž královstvím je štětec, paleta barev a plátno byli postaveni před neméně náročný úkol tvorby rodového erbu a vlajky.
Odpoledne jsme pak byli královým vyslancem upozorněni, že na dně vzdálené říčky je zlato, které náš panovník potřebuje ke svým vznešeným záměrům. Všechny rody, poslušny králova přání i rozkazu, se vydaly na dlouhou a strastiplnou pouť za drahým kovem, který jsme nakonec z říčky vyzvedli a k oslavě králova majestátu do našeho tábořiště dopravili.
Věta dne: “Kdy už tam budem?” (zbrojnoši)


Tábor začal!
Nedělní sraz na obvyklém místě nedaleko Smíchovského nádraží proběhl bez větších komplikací. Dodrželi jsme v rámci možností plánovaný čas odjezdu, takže plánovaný čas příjezdu se také vydařil (samozřejmě vše v rámci možností).
Po obědě byly děti, tedy vlastně chrabří bojovníci, přiděleni pěti šlechticům zvučných jmen, aby pod jejich vedením a v jejich službách absolvovali příštích čtrnáct dnů vzájemného soupeření o královu přízeň a společného lítého boje s námezdnými hordami.
Odpolední návštěva koupaliště byla pro všechny příjemným osvěžením, možná i vysvobozením. Někteří bojovníci sice reptali proti vrchnosti, proč že je ona velká, vodou napuštěná betonová díra v zemi tak daleko a ještě ke všemu do kopce, ale chladivá voda bazénu utišila všechny mluvky.
ale pár dobře mířených ran devítiocasou kočkou brzy umlčelo všechny opovážlivé mluvky.
Citát dne: ”Děti jsme za první den rozhodně neunavili.” (Knížata)


DALŠÍzprávy

 

Ve službách krále


FOTOgalerie
Nejlepší fotografie
v naší fotogalerii.

Podívejte se na stránku fotogalerie.


dary sponzoři

napište nám!

  titul|úvod|místo|přihlášky|cena|sebou|odjezd|hra|zpěvník
návrat|příprava|děti|vedoucí|FAQ|termíny|archiv|galerie
kontakty|pořadatel|download|odkazy
 

Oficiální stránky
dětského letního tábora
v Dolejším Těšově u Hartmanic
od 18. do 31. července 1999
Pořadatelem tábora je
občanské sdružení Campamento '99
© 1999, Bluenet, All rights reserved.