Menu

V pátek dopoledne se střední oddíly vydaly do centrálního skladu stavebního materiálu, aby zabránily pirátům v jeho zničení. Spolu se skladníky vymysleli, že když už se materiál nedá zachránit, protože není možné ho někam přesunout, bylo by dobré ho alespoň použít na něco smysluplného - oddíly si tedy snažily nabrat si co nejvíce materiálu a následně je použily na vylepšení svých paláců.

Protože si mistři všech tří povolání - samurajů, nindžů a mudrců - na středečním turnaji vybrali, které z dětí dostane výcvik ve které z disciplín, byl čtvrteční den věnován jejich výcviku.

Ministr Takeši ráno vyzval střední oddíly, aby spojily své síly s nejmenšími kytičkami a společně šly odrazit nájezd pirátů, kteří přes noc připluli ve velkém k našim břehům. Spojené oddíly musely porazit a přemoci několik pirátských band a pak ještě vesničanům pomohli opravit stavení, která jim piráti zničili. Úkol se jim zdárně podařilo splnit, piráti se prozatím stáhli zpět na moře ...

Včera (v pondělí) kromě jiného získaly oddíly od mistra Kurosavi informaci o plánech a pohybu nepřátel: střední děti musely dopoledne najít a zneškodnit karavany, které převážely proviant a drahokamy mezi vojsky sultána Murada a chána Batú; velcí byli pak odpoledne vysláni k Velké zdi, kde byl spařen nepřátelský zvěd. Oddíly své mise úspěšně splnily: karavany byly rozprášeny a špión zajat a přiveden do císařského paláce k výchlechu.

Kromě těchto akutních úkolů souvisejících s obranou Říše Slunce se děti i nadále seznamují s místními obyvateli, zvyky a tradicemi - dnes například navštívily kulturní institut, ve kterém se učily vyrábět origami a používat hůlky. 

V pondělí ráno přikázal ministr Takeši oddílům, aby si vyrobili své vlajky. Kromě výroby vlajek si oddíly také v lese postavily své tajné paláce, aby měly místo, kde se mohou scházet dohromady.

Děti dorazily v odpoledních hodinách do císařského paláce, kde je přivítala delegace složená z dvořanů a také ministra Takešiho  a písaře Hokusaje. Vzhledem k tomu, že cesta byla daleká, bylo potřeba se nejdříve občerstvit – tělo občerstvily v jídelně, ducha pak na mši pod širým nebem. Poté, co se ubytovaly v hostinských bungalovech, shromáždily se u ohniště, kde je Takeši, Hokusaj a další dvořané seznamovali s fungováním císařského paláce a s některými místními zvyklostmi.