Menu

Děti dorazily v odpoledních hodinách do císařského paláce, kde je přivítala delegace složená z dvořanů a také ministra Takešiho  a písaře Hokusaje. Vzhledem k tomu, že cesta byla daleká, bylo potřeba se nejdříve občerstvit – tělo občerstvily v jídelně, ducha pak na mši pod širým nebem. Poté, co se ubytovaly v hostinských bungalovech, shromáždily se u ohniště, kde je Takeši, Hokusaj a další dvořané seznamovali s fungováním císařského paláce a s některými místními zvyklostmi.

Děti s napětím očekávaly, zda je přijde pozdravit i Jeho Milost Císař Sendžin, na jehož pozvání se do Říše středu dostavily, ale dnes se tak ještě nestalo – císař je nejspíše zaneprázdněn plánováním obranné strategie proti nepřátelům, kteří jeho zemi rozvracejí a chtějí jí uchvátit ...