Menu

V pondělí ráno přikázal ministr Takeši oddílům, aby si vyrobili své vlajky. Kromě výroby vlajek si oddíly také v lese postavily své tajné paláce, aby měly místo, kde se mohou scházet dohromady.

Odpoledne se pak děti začaly seznamovat s místními zvyklostmi. Seznámily se s mistrem samurajem Usagim, mistrem čajových obřadů Jošim a s mistryní nindžů Kurosavou. Kromě toho se také seznámily s jedním napraveným pirátem, který jim popsal základy místní ekonomiky - v Říši Slunce se totiž jako platidla používají drahokamy, jejichž hodnota různě kolísá.

 Kytičky:

Dopoledne se Kytičky setkaly s guvernantkou, která jim přečetla dopis od posla z jejich rodné Ellady a pověděla jim něco aktuální situaci Říše Slunce, kam právě dorazily. Dozvěděly se, že Říše je ohrožena od mnoha nepřátel, a její císař proto poprosil vládce Ellady, aby poslal hraničáře. Kytičky ještě nejsou hraničáři, ale mají se vycvičit v boji a jiných dovednostech, aby pomohly nepřátele porazit. Poté děti vyráběly vlajky svých oddílů a nakonec se poprvé vydaly do lesa, aby našly místo, které bylo na mapě označeno jako „Svatyně Inari“. Našly jen hromádku kamení – svatyně byla zbořená. Odpoledne tedy znovu vyrazily stejným směrem. Tentokrát v lese potkaly starou poustevnici, která jim pověděla, co se se svatyní stalo: v lese kdysi vládla Inari – dobrý duch, který byl v Říši Slunce patronem lišek, úrody, rýže a čaje. Zlá liška Kitzuni však získala na svou stranu lišky, které přestaly Inari poslouchat. Stará svatyně Inari je proto nyní zbořená a Inari se přestala lidem ukazovat. Poslední strážce svatyně Inari ale před smrtí předal poustevnici zežloutlý svitek s básní o Inari – pokud ho nahlas přečte někdo, kdo má čisté srdce, Inari se možná objeví. Poustevnice dala Kytičkám svitek, ale některá slova chyběla. Kytičky je musely doplnit. Když nahlas báseň přednesly, Inari se skutečně objevila. Potvrdila slova poustevnice – zlá liška má stále větší moc a škodí lidem. Děti se mají vycvičit, aby ji zastavily. Inari dala dětem mušličku za splnění svého dnešního úkolu. Budou ji dostávat každý den. Po setkání s Inari navštívily Mistra meče, který jim slíbil, že je vycvičí, ale nebude to zadarmo: na břehu moře se právě vylodil vůdce pirátů Edward Kenwey i se svým pokladem a Kytičky mají za úkol mu poklad ukrást. Pokud poklad Mistrovi přinesou, bude je cvičit v boji. Poté se Kytičky vrátily do tábora a jako každý večer byly s ostatními dětmi u táborového ohně.