Menu

Včera (v pondělí) kromě jiného získaly oddíly od mistra Kurosavi informaci o plánech a pohybu nepřátel: střední děti musely dopoledne najít a zneškodnit karavany, které převážely proviant a drahokamy mezi vojsky sultána Murada a chána Batú; velcí byli pak odpoledne vysláni k Velké zdi, kde byl spařen nepřátelský zvěd. Oddíly své mise úspěšně splnily: karavany byly rozprášeny a špión zajat a přiveden do císařského paláce k výchlechu.

Kromě těchto akutních úkolů souvisejících s obranou Říše Slunce se děti i nadále seznamují s místními obyvateli, zvyky a tradicemi - dnes například navštívily kulturní institut, ve kterém se učily vyrábět origami a používat hůlky. 

Kytičky:

Dopoledne se Kytičky měly seznámit s kulturou a zvyky Říše Slunce. Na lesním rozcestí je čekal mistr Kloboučník, který je naučil skládat z papíru špičaté klobouky. Poté se učily jíst hůlkami. Nakonec pokračovaly k mistru origami, který jim ukázal, jak složit z papíru hlavu lišky. Ukázala se jim Inari a pověděla jim, že klobouky jim pomohou v maskování a papírový znak lišky jim může posloužit jako amulet na ochranu před zlou liškou (lišky byly totiž dříve dobré a lidem pomáhaly). Odpoledne měly Kytičky ukrást poklad od kapitána pirátů Kenweye, aby mohly zaplatit za výcvik u Mistra meče. V tajné skrýši nalezly kapitána i jeho hrozivého cvičeného papouška. Úkol nebyl snadný, ale Kytičkám se podařilo poklad získat. Přinesly ho Mistrovi meče a on souhlasil, že příští den budou moci přistoupit k výcviku. Večer se v táboře objevila zlá liška a zaklela tábor a v noci se v táboře objevily malé lištičky – byly téměř všude, kromě chatek Kytiček, neboť Kytičky chránily amulety lišek, které vyrobili předchozího dne s pomocí mistra origami.