Menu

Ministr Takeši ráno vyzval střední oddíly, aby spojily své síly s nejmenšími kytičkami a společně šly odrazit nájezd pirátů, kteří přes noc připluli ve velkém k našim břehům. Spojené oddíly musely porazit a přemoci několik pirátských band a pak ještě vesničanům pomohli opravit stavení, která jim piráti zničili. Úkol se jim zdárně podařilo splnit, piráti se prozatím stáhli zpět na moře ...

Velké oddíly se vydaly do lesa zdokonalovat své paláce a obsazovat tvrze, aby byli opět schopni o něco lépe bránit Říši Slunce před nepřáteli, kteří jsou stále drzejší a  proradnější.

Vzhlede k rostoucímu počtu nepřátel je potřeba se také zdokonalovat v boji - to si nejlépe uvědomily kytičky a tak vyjendaly s Mistrem meče Usagim, aby přišel přímo do tábora a celé odpoledne vedl jejich výcvik. Výcvik se konal formou kláních v turnaji. 

Nejmenší děti mělsy pak ještě jeden velmi důležitý úkol: musely se vydat za Inari a získat od ní kouzelnou formuli, která by zahnala Lišku pryč z tábora a zrušila zaklínadlo, kterým předešlého dne zaklela paláce a tvrze středních oddílů a znemožnila jim do nich přístup. Když večer u ohně všechny nejměnší děti statečně zvolaly:
"Liško Liško, zákeřná Liško, ve jménu mocné bohyně, všechna tvá moc ať zahyne. Nevztahuj ruku na děti, zůstaň si ve svém doupěti. Na Cestě duchů doupě tvoje, upaluj tam a zanech boje!", liščí stopy z císařského paláce naráz zmizely, stejně jako kletba, která ležela na lesních palácích a tvrzích.