Menu

Protože si mistři všech tří povolání - samurajů, nindžů a mudrců - na středečním turnaji vybrali, které z dětí dostane výcvik ve které z disciplín, byl čtvrteční den věnován jejich výcviku.

Jak probíhá takový výcvik umistrů a co musí jednotlivá povolání ovládat? Samuraje cvičil mistr Usagi především v rychlosti, síle a v boji jako takovém; nindžové musí umět "být neviditělní", čili být mrštní, tiší a hbití a musí se umět také plížit a stopovat; mudrcové musí být velmi moudří a mnoho toho znát, ale jejich hlavním posláním je především léčitelství, takže je třeba umět ošetřovat rány a léčit zranění.

Dopoledne se střední oddíly cvičily u jednotlivých mistrů ve výše popsaných dovednostech, které jsou potřebné v jejich povolání, zatímco velké oddíly navštívily na popud minstra Takešiho hernu, kde mohly rozmnožit své rodové majetky, a potrhlého architekta, který jim umožnil lépe rozšířit své paláce.

Protože celou říši Slunce sužují horka, jely se odpoledne menší a střední děti koupat. Větší děti se mezitím vrátily do lesa, kde se podrobili stejnému výcviku, jako dopoledne střední. Po návratu si větší děti aspoň trochu smočily nohy v korytu Lužnice, zatímco čekaly na návrat menších dětí z koupaliště.

K večernímu ohni pak přišel generál Toranaga - velký hrdina bojů v severní provincii. Ovšem ještě než se stihl dětem pořádně představit, vloupala se zlá divoká liška do tábora a generála Toranogu zabila.

Uprostřed noci pak děti probudil ministr Takeši s tím, že konečně vyslechl sršního špeha a dozvěděl se tak místo konání tajné schůzky všech čtyř nepřátelských tlup: Pirátského kapitána Kenvwaye, Batú-Chána z Hordy, sultána Murada a sršní královny Sariky. Oddíly se tedy rozhodly tuto schůzku infiltrovat a zjistily některé z jejich plánů na další den. Kromě toho se sultán Murad krátce zmínil o jekýchsi měsíčních legendách ....

 

Kytičky:

Nejmenší děti se cvičily v obratnosti a lesní moudrosti. Měly navštívit pět mistrů jednotlivých povolání. Nejprve se vydaly za mistrem Provazníkem, který je naučil obratně projít nataženou pavoučí sítí. Dále byly u mistra Střelce, který je učil střílet na terč. Poté se zastavily u Správce vody, kde se učily šetrně přenášet vodu z jednoho místa na druhé (voda je v Říši Slunce velmi cenná). Kytičky také navštívily mistra Ranhojiče, který je učil rozeznávat druhy stromů, jedlé lesní plody a léčivé byliny. Na každém stanovišti dostaly děti kartičku se stopou lesního zvířete, aby ji mohly v lese rozpoznat. Nakonec dorazily k napajedlu, kde se setkaly s lovcem. Naučil je rozeznávat stopy zvířat, ale ukázalo se, že všechna zvířata od napajedla zmizela a voda v prameni vyschla. V prameništi byly jediné stopy, které vedly směrem k paloučku u tábora. Děti poznaly, že jsou to liščí stopy a vydaly se tím směrem. Na paloučku je napadlo několik liščat a Kytičky s nimi bojovaly. Odpoledne jely Kytičky se staršími oddíly na koupaliště do Soběslavi. Večer před západem slunce přišel pro Kytičky dvorní ministr Takeši s guvernantkou, která je zavedla ke zbořené svatyni Inari, neboť dostali zprávu, že se tam má přihodit něco důležitého. U svatyně uviděly svázanou poustevnici a piráta Kenweye se zlou liškou. Pirát se před liškou chlubil, že poustevnici zajal. Chtěli ji mučit, ale náhle se objevila Inari a poustevnici osvobodila. Poustevnice na ni naléhala, že musí zlou lišku zastavit a Inari ji řekla, že staré legendy mluví o liščích bojovnících, kteří jí kdysi sloužili. Už nezbyl ani jediný, ale ti mladí hraničáří, kteří se cvičí v dovednostech, jsou už téměř připraveni. Pokud zítra splní poslední úkol a znovu vybudují svatyni, mohou se stát liščími bojovníky.