Pečlivě naplánovanou lstí se podařilo detektivům osvobodit našeho milovaného starostu. Nejprve shromáždili dostatek informací, převleků a rekvizit, a pak se v přestrojení vydali k místu, kde byl starosta držen v zajetí. Lidem pana M., kteří starostu hlídali, předali falešný rozkaz o přemístění zajatce, a pak se tohoto přemisťování ochotně chopili. Jako přídavek s sebou dostali i Radu Starších, s kterým(i) si zjevně strážci nevěděli příliš rady.

Osvobozenému starostovi a mladým detektivům tak vznikl nový problém – co mají dělat s Radou Starších? Patří do exilu, do vězení, či do léčebny? Po bouřlivé diskusi se celkem překvapivě rozhodli, že zkusí využít zkušenosti a schopnosti Rady Straších ve službách svých a města Lotrdamu.

Doufáme, že nám Rada Starších nepřidělá žádné další starosti, protože je zřejmé, že detektivové nemají ještě zdaleka vyhráno a že rozhodující střed s M. se blíží.