Mezi dvěma světy

Přijeli jsme kolonizovat novou planetu Trifolin s devíti oddíly badatelů, princeznou Elpis a její žlutou gardou. Po příjezdu jsme se rozdělili do ubytování a do jednotlivých oddílů. Setkali jsme se s princeznou Elpis a společně jsme se vydali zdokonalit v boji. Večer se táborem rozžehly vysoké plameny slavnostního ohně. (Malý chcípající ohýnek.) Od velitele základny Atlase jsme se dozvěděli o zmizení guvernéra Polemarcha. Odebrali jsme se spát do našich vesmírných lodí na základně.

Po probuzení a snídani se naše oddíly vydali hledat vesmírné základny, mezitím co s nimi procvičovala boj žlutá princeznina garda. Poté si oddíly zatím vymýšleli názvy, pokřiky, taneček a pravidla pro svůj tým a kreslili si vlastní vlajku. Před obědem nás čekala první táborová nedělní mše. Odpoledne proběhl první kontakt kolonistů s obyvateli Trifolinu, kteří jsou nazýváni dwifilové a oni sami si říkají poblbi. Zjistili jsme, že jde o dva znepřátelené rody stejné rasy a to o červené a zelené. Setkání proběhlo za přítomnosti princezny a farmářky Agricoly. Všechno naštěstí urovnal Soudce Tergos.

Čeká nás večeře, další táborák a už se všichni těšíme na další dobrodružství.