Odkaz Králů

tábor 2021

 
 
 (Vzpomínkové video z předešlých let)
 
Zemí vládne královnin mír.
 
Nikdy od časů Thélose Kouzelníka nebyl v Elladě takový pokoj, jako za její vlády.
 
Během let míru jsme se nechali ukolébat pocitem, že bezpečí a mír jsou samozřejmost,
ale o ně se musí každodenně bojovat.
 
Hned za našimi hranicemi obchází věčné zlo, které nikdy nespí, nikdy neodpočívá, nikdy nezapomíná.
 
A vždy nás chce zničit!
 
Už jsme na něj skoro zapomněli.
 
Nyní se ale zemí začala šířit temná znamení. 
 
Vysychají studny, zvířata mizí z lesů, déšť směřuje místo k zemi k obloze
 
a my se opět začínáme bát o své životy i majetky.
 
Jedinou nadějí zůstávají královské rody. Jen jejich bojové dovednosti, ostrovtip a odvaha mohou obnovit pokoj.
 

Adresa tábora
Jméno Příjmení
LDT Campamento
Vacíkov 48
Hvožďany, okres Příbram
262 42
Kontakt
Marek Kozlovský
+420 728 778 579
tabor@campamento99.cz
www.campamento99.cz