Král před branami

Deník

Den třetí - Stavba škol

V pondělí ráno děti opět navštívil maršál Vratislav, který přikázal větším a středním dětem poté, co včera postavily lazarety, stavět školy. Ke stavbě škol však bylo třeba sestrojit nosítka na přenášení stavebních materiálů, která bylo nutno stavět podle přesných nákresů. Nejmenší děti mezitím navštívila kreslířka, která jim oznámila, že přesně takové plánky nosítek má a za pomoc jim je předá. Avšak nejmenší děti je nechtěly starším dát jen tak zadarmo a starší zas neměly co jim nabídnout. Toto dilema vyřešil principál cirkusu Šupito, který na konci ranního nástupu přišel do tábora a pozval nejmenší děti do svého cirkusu na odpoledne. V cirkusu totiž je potřeba platit stříbrnými šiškami, které se tedy starší děti ihned vydaly hledat.

Odpoledne již konečně děti přikročily ke stavbě nosítek a pod vedením inženýra Pata postavily mnoho škol. Nejmenší děti mezitím byly v cirkusu, kde si to náramně užily!

Na pondělním večerním ohni po odchodu maršála za dětmi přišly mnohé z postav, které v předchozích dnech potkávaly v lese: abatyše Mlada, dvorní dáma Eliška, kronikářka Křesomysla, ranhojička Svatava, alchymistka Evelína, stavitel Mordechaj, zbrojíř Segev, rytíř Günther a válečný veterán Svalomil. Společně oznámili dětem, že maršál Vratislav, který je do té doby provázel táborem, je zrádce a dokonce se pokusil zabít právoplatného krále! Také se ale svěřili, že mají připraven jistý plán na porážku maršála a umožnění návratu krále. Dětem ale doporučili, aby se před maršálem i nadále tvářily jako jeho oddaní spojenci, protože ještě není vhodný čas postavit se mu otevřeně. Následně si tyto postavy rozdělily oddíly mezi sebe, takže se každá stala jakýmsi patronem jednoho oddílu.