Král před branami

Hra

Jeho Veličenstvo Anteportas Prozíravý, z Boží vůle král a vládce Ocúnie

Všem lidem dobrého srdce

Radost Vám a pokoj

Jistě už jste slyšeli o naší krásné zemi, vyhlášené tučným dobytkem, křišťálovými jezery a hlubokými lesy. Zajisté se Vám vybavuje nejeden příběh, který se o tomto líbezném kraji vypráví. A to jej znáte jenom z pověstí a zkazek! Vždyť kolik bylo těch, kteří Ocúnii opravdu navštívili? Většina se toho nikdy neodvážila: mnozí se zalekli strastiplného putování, někteří od výpravy upustili v očekávání nedosti vlídného přijetí a ještě jiní považovali zdejší život za příliš namáhavý.

Snad i bývalo na těchto obavách kouska pravdy. Od těch dob se však mnohé změnilo a nyní nastal čas, abyste překonali veškerý strach a nedůvěru, přišli a zakusili dobrodiní této země. Uvidíte, jak pozoruhodně v posledních letech rozkvetla, jak se u nás začalo dařit obchodu, jak se dlouhá staletí tvrdé práce náhle zúročují a náš domov se stává místem štěstí a nových nadějí. Spolu s všestranným rozvojem, kterého tato země v dobách nedávno minulých dosáhla, rozhodli jsme se také my, král líbezné Ocúnie, překonat dosud spíše opatrnou zahraniční politiku našeho otce – dej mu Pán Bůh věčnou slávu! – a otevřít svou náruč dokořán všem Vám, přátelům z okolních zemí.

Přijďte, abyste na vlastní oči spatřili, jak krásná je naše vlast. Kdokoli z Vás se domnívá, že již dosti na tomto světě poznal a zakusil, málo ví, dokud nepohlédl na křišťálová jezera naší země a nevdechl její vzduch prosycený sterou vůní. Přijďte, abyste mohli přiložit ruku k dílu při budování budoucí a ještě líbeznější Ocúnie! Vždyť se může stát i Vaším domovem. Kdo jsi šikovný a zručný, přijď a ukaž své nadání. Kdo vládneš perem nebo štětcem a přítelem jsi múz, neváhej a přijď, najdeš tu dostatek krásy k opěvání. Kdo máš pádnou ruku a břitký meč, přijď též, nebude Tě sic již zapotřebí v boji – vždyť kdo jen by bojoval v ráji? – leč turnajů si užiješ do sytosti a budeš moci druhým připomenout dávné umění, které bývalo nezbytné v dobách méně šťastných, než je ta naše. Přijďte Vy všichni, přijďte poznat zvyky naší země a nás zase obohatit o způsoby své.

Vítán je každý člověk dobré vůle!