Král před branami

Deník

Den šestý - Pátrání po Dávných

Poté, co děti dostaly do svého držení již tři svitky Dávných, začalo být jisté, že je třeba získat i další podobné. Proto se ve čtvrtek dopoledne vydaly na radu stavitele Mordechaje a zbrojmistra Segeva do blízkosti jejich obydlí, kde se usídlily jisté příšery, které tyto svitky měly ve svém držení. Poté, co svitky úspěšně našly, odpoledne se cvičily v boji a pomáhaly Síti patronů v její snaze zastavit maršála.

V noci vzbudili děti jejich patroni s tím, že na nedalekém místě plánuje Vratislav přepad tábora. Když děti tuto tajnou poradu odposlechly, zjistily, že maršál je připraven Dávné vyvolat, ale také, že skutečná poloha uložení Dávných je určena těžištěm trojúhelníka mezi místy, vyznačenými ve svitcích.