Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


Projekty

Již od roku 1999 spolupracujeme s Dětským domovem Žichovec u Prachatic (dále jen DDŽ).

Pro děti z tohoto domova připravujeme různé akce a snažíme se napomoci jejich úspěšné integraci do "okolního světa". V rámci naší spolupráce realizujeme především tyto projekty:

Babí léto a jiné hry

Pravidelně organizujeme jedno- i vícedenní etapové psychologicko-orientační hry pro děti z DDŽ i pro děti z okolních dětských domovů.

Největší z těchto her je takzvané Babí léto, kdy se v jeden zářijový den sjede do Žíchovce více než 100 dětí z různých dětských domovů v jižních Čechách. Ty pak celý den hrají tématickou hru v okolí Žíchovce, při které se nejen pobaví, ale dozvědí se také něco nového z historie nebo zeměpisu či jiných oborů.

Večer proběhne velkolepé vyhlášení u slavnostního ohně a následuje táborák.

Akce je již tradiční součástí spolupráce mezi jednotlivými dětskými domovy v jižních Čechách rok od roku se jí účastní více dětí.

Reportáže z jednotlivých akcí najdete v Kronice akcí přes rok.

Umělecké workshopy

Děti ze Žíchovce jsou velmi talentované a my jejich umělecké nadání chceme dále rozvíjet. Proto pro ně pořádáme hudební, výtvarné i taneční dílny za podpory a pod vedením zkušených lektorů a nadšenců z oboru.

Pilotní akcí projektu byla událost s názvem „Žíchovec Stage 2009“, kdy si děti mohly zazpívat za doprovodu profesionálních hudebníků. Od té doby se podobné akce pravidelně opakují s různými hudebníky (členové kapel Piosenki, Simple Muffin, NeoSound a další).

Výjezdy dětí z DDŽ do Prahy

I když je okolí Žíchovce překrásné, je třeba, aby děti poznávaly i jiná místa republiky a především také Prahu. Velkoměsto je totiž po odchodu v z domova přirozeně láká – nabízí dobrou práci i bydlení. Je tedy žádoucí, aby se v hlavním městě aspoň trochu vyznaly. Navázali jsme tedy spolupráci se Salesiánským střediskem dětí a mládeže v Kobylisích a děti ze Žíchovce čas od času zveme do Prahy na různé akce – fotbalový turnaj, návštěva Národního Muzea, zážitkové odpoledne se složkami záchranného integrovaného systému apod, které Salesiáni připravují.

"Hrr do života" - pomoc mladým lidem, kteří z DDŽ odcházejí

Oblast našeho působení se zejména v průběhu posledních let nasměrovala také na pomoc mladým lidem, kteří z dětského domova Žichovec odcházejí, a sami nejsou vybaveni na to, vyrovnat se se všemi záludnými situacemi, které na ně ve "vnějším " světě čekají. Snažíme se těmto lidem pomoci správně nastartovat svůj život a neztratit se ve světě, na který nejsou nějak zvlášť připraveni.

V rámci tohoto projektu jsme navázali spolupráci s obecně prospěšnou společností Rozmarýna, která se na podobnou činnost přímo specializuje. Zaměstnanci Rozmarýny budou Žíchovec stejně jako my navštěvovat a pořádat různé aktivity v rámci jejich projektů „Za Samostatností“ a „Rozlet“.

Pravidelné návštěvy

Byli bychom věru špatnými patrony dětí z DDŽ, kdybychom je alespoň párkrát do roka nepřijeli "jen tak" navštívit :-).

Velký význam mají pro děti hlavně předvánoční a předprázdninová návštěva, stejně tak jsou ale potěšené, i když přijedeme "jen tak" nebo "náhodou". Vědí tak totiž, že mají někde mimo svůj domov také kamarády.