Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


Kronika akcí

Farní vojtěšská od(do)poledne v dubnu 2012

Další z akcí v našich spřátelených farnostech byla věnována příběhu svatého Vojtěcha. Český kníže Břetislav požádal děti, aby zjistily co nejvíce o tomto světci, aby tak mohl napravit činy svých předků, kteří svatého Vojtěcha, druhého českého biskupa, přinutili odejít ze země.

Na Levém Hradci se farní vojtěšské odpoledne konalo v sobotu 21. dubna – Fotky

V Modřanech bylo farní vojtěšské dopoledne v neděli 22. dubna – Fotky.